Viestintäpalvelut ja konsultointi


Tarjoamme viestintäpalveluita viestinnän suunnittelusta toteutukseen. Luomme ja ylläpidämme mediakontakteja, teemme tiedotussuunnitelmia ja -materiaaleja tuotteelle, hankkeelle tai tapahtumalle. Erityisosaamisena meillä on visuaalisen ilmeen, verkkopalveluiden, painotuotteiden ja perehdytysmateriaalien luominen. Lisäksi toteutamme tarvittaessa sähköisiä massapostituksia, intranet-sivuja,  flipbookeja ja muita sähköisiä sekä painettuja julkaisuita.

Räätälöidyt tietotekniikka- ja viestintäkoulutukset

Suunnittelemme kohtuuhintaan työpaikallesi yksilöllistä tietotekniikan ja/tai tiedottamisen koulutusta. Koulutus voi tapahtua sopimuksen mukaan joko työpaikallanne todellisessa toimintaympäristössä, omin laittein ja ohjelmin tai tarkoitukseen sopivassa muussa paikassa. Olemme toteuttaneet laajoja kursseja, yksittäisiä koulutuspäiviä sekä lyhytkestoista neuvontaa ja käyttäjätukea tarpeen mukaan. Vahvuuksiamme ovat koulutusten räätälöinti yksilöllisesti, valmius yksilölliseen taitotason mittaamiseen, kustannustehokkuus, laaja kokemus erilaisista tietotekniikan ja viestinnän koulutustehtävistä sekä pedagoginen koulutus ja kokemus. Oikein suunniteltu täydennyskoulutus maksaa itsensä takaisin nopeasti; esimerkiksi tietoteknisten taitojen kehittämisen myötä työntekijä suoriutuu tehtävistään nopeammin ja työn laatu paranee.


Pitämiämme koulutuskokonaisuuksia

– WordPress-perusteet
– Sosiaalisen median sovelluksia
– Modernin tekniikan sovellutukset opetuskäytössä
– Verkkopalvelut yhdistyksen käytössä
– Internet, tehostettu tiedonhaku
– Internet, kotisivun teko ja ylläpito
– Internet-sivujen ylläpito ja päivitys, julkaisujärjestelmät
– Kuvankäsittelyn peruskurssi
– Kuvankäsittely, Adobe PhotoShop
– Julkaisun taitto, Adobe Indesign
– Sosiaalisen median palveluita opetuksessa
– Graafinen viestintä
– Kirjoittaminen tiedottajan työssä
– Yhteisöviestinnän perusopinnot
– Tiedonhaku opettajan työssä
– Tiedonhaku kielten opettajan työssä
– Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteita
– Tietotekniikan peruskurssi
– OPE.FI III -ohjaajakoulutus
– OPE.FI II -kursseja
– Tekstinkäsittely, Microsoft Word
– Taulukkolaskenta, Microsoft Excel
– Graafiset esitykset, Microsoft Power Point
– Ohjelmointi ja koodaus perusopetuksessa